cyil_logo cyarb_logo
Czech Yearbook of International Law webpage Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration webpage

Слово на издателите 

Проектът „Чешки алманах“ си поставя за цел да създаде открит форум за презентация и обмяна на разнородни правни възгледи на автори от централна и източна Европа по начин, който ще бъде лесно достъпен за читателите по цял свят. проф. Александер И. Белохлавек

Проектът „Чешки алманах“, който в момента се състои от „Чешки алманах за международно право“ (Czech Yearbook of International Law) и „Чешки (и източноевропейски) алманах за арбитраж” (Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration), възникна с идеята да се създаде открита платформа за презентация на развитието както на правната теория, така и на правната практика в централна и източна Европа и за тяхното приближаване до читателите по цял свят. Платформата би трябвало да служи като открит форум за заинтересованите академици, автори и перспективни студенти, но също и за практикуващи юристи, при обмяната на различни подходи към проблемите, които анализират авторите от различните съдебни юрисдикции, като по този начин да представя интересен поглед към въпроси, които биват решавани различно в различните страни. Откритостта на тази платформа се постига не само с широкия спектър на езиците, които покрива, но също и с подхода към читателите и авторите, които имаме удоволствието да поканим за сътрудничество при създаването на най – широкия открит форум в съответните области на интерес.

Надяваме се, че ще Ви зарадва стремежът ни да реализираме този амбициозен проект; сърдечно Ви каним да участвате в неговото осъществяване!

more about the project
 
Latest News
31.07.
2014

CYIL and CYArb 2014 published!

Dear readers and followers, we would like to happily announce that the 2014 volumes of CYIL: The Role of Governmental and Non-governmental Organizations in the 21st ...
číst dále
1.07.
2013

Latest AIA Newsletter brings a CYArb 2013 review

The latest newsletter of Association for International Arbitration of June 2013 brings a comprehensive review of our latest CYArb volume. You could read the whole review here: ...
číst dále
25.04.
2013

A Juris Conferences Seventh Annual Investment Treaty Arbitration Conference: A Debate and Discussion

 On·April 22, 2013 the Juris Conferences organized already 7th Investment Treaty Arbitration Conference, this time focusing on Investor- State Dispute resolution in the Energy Sector. The   ...
číst dále