cyil_logo cyarb_logo
Czech Yearbook of International Law webpage Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration webpage

Słowo od wydawców 

Projekt Czeski Rocznik stawia sobie za cel stworzenie otwartego forum służącego do prezentacji i wymiany różnorodnych prawniczych opinii autorów z Europy Środkowej i Wschodniej w sposób, który będzie łatwo dostępny dla czytelników z całego świata. Prof. Alexander J. Bělohlávek

Projekt „Czeskiego Rocznika”, który obecnie składa się z Czeskiego Rocznika Prawa Międzynarodowego (Czech Yearbook of International Law) oraz Czeskiego (i Wschodnioeuropejskiego) Rocznika Postępowania Arbitrażowego (Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration), zrodził się z idei stworzenia otwartej platformy do prezentacji rozwoju zarówno teorii, jak i praktyki prawniczej w Europie Środkowej i Wschodniej, a także - w celu przybliżenia tej problematyki czytelnikom na całym świecie. Platforma ta powinna służyć jako otwarte forum dla zainteresowanych pracowników naukowych, autorów i wybitnych studentów, ale także dla praktykujących prawników, do wymiany odrębnych podejść do problemów analizowanych przez autorów z różnych jurysdykcji, umożliwiając tym samym głębsze wejrzenie w wiele interesujących kwestii, które w poszczególnych krajach rozstrzygane są w odmienny sposób. Otwartość tej platformy nie polega tylko na szerokim spektrum uwzględnionych języków, ale także na podejściu do czytelników i autorów, których mamy przyjemność zaprosić do współpracy w budowaniu najszerszego otwartego forum w danych obszarach zainteresowań.

Wierzymy, że z zadowoleniem przyjmują Państwo nasze dążenie do wprowadzenia w życie tego ambitnego projektu; serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w jego realizacji.

more about the project
 
Latest News
31.07.
2014

CYIL and CYArb 2014 published!

Dear readers and followers, we would like to happily announce that the 2014 volumes of CYIL: The Role of Governmental and Non-governmental Organizations in the 21st ...
číst dále
1.07.
2013

Latest AIA Newsletter brings a CYArb 2013 review

The latest newsletter of Association for International Arbitration of June 2013 brings a comprehensive review of our latest CYArb volume. You could read the whole review here: ...
číst dále
25.04.
2013

A Juris Conferences Seventh Annual Investment Treaty Arbitration Conference: A Debate and Discussion

 On·April 22, 2013 the Juris Conferences organized already 7th Investment Treaty Arbitration Conference, this time focusing on Investor- State Dispute resolution in the Energy Sector. The   ...
číst dále