A
Abashidze, Aslan
see author`s profile
A
Accetto, Matej
Минало и възможно бъдещо развитие на съдебната система на Европейския съюз

Maтей Ацето (Matej Accetto) е следвал право в Университета на Любляна, като през 2000 г. му е присъдена степен „Бакалавър по правни науки”; след това му е присъдена и титлата „магистър по право” от Харвардския правен университет през 2001 г. и „доктор по право” от  Университета в Любляна през 2006 г., където е асистент-професор (доцент) по европейско право. Други негови длъжности и членства включват период на работа в Съда на ЕС (2003 г.), докторантура в Европейската правна фондация „Lord Slynn of Hadley” (2003–04 г.) стипендиант за постдокторска дисертация „Моника Партридж” в Кеймбриджкия университ, колеж „Фитцуилиам” (2006 г.).

see author`s profile
A
Azud, Ján

Професор по международно право, съсредоточил се главно върху проблемите на международните връзки, космическото право и правата на човека. Съосновател е на Кабинета по правни науки към Словашката академия на науките. Той е представлявал Чехословакия, а по-късно и Словакия в различни международни организации. Той е член на Постоянния арбитражен съд (Хага), Международния институт за мира и други. Понастоящем е ръководител на Катедрата по дипломация и правна история в университета „Матей Бел” в Банска Бистрица [Словакия] и водещ научен работник в Института за държавата и правото към Словашката академия на науките.

see author`s profile
B
Bakeš, Milan
ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИНВЕСТИЦИИ

е професор по финансово право Правния факултет на Карловия университет в Прага и гостуващ професор в Университета на Калифорния, Лос Анжелос. Той е публикувал множество монографии и над 150 експертни доклади в тази област. Най-значимите му монографии са: „Теоретични проблеми на финансовото право” [Teoretické otázky finančního práva] (в Карловия университет, 1979) и „Данъчно облагане и инвестиране” (Международно бюро за данъчна документация (МБДД) Амстердам). Освен че се занимава с  преподавателска и академична дейност, той е и практикуващ адвокат, специализирал се във финансово право.

see author`s profile
B
Banaszak, Bogusław
Правната рамка и характерът на арбитражното съдопроизводство в Полша

Проф. д-р хаб. х. к. Богуслав Банажак (Bogusław Banaszak): професор по правни науки, професор хонорис кауза на три университета, експерт по конституционно право; той е ръководител на Катедрата по конституционно право във Вроцлавския университет. Проф. Б. Банажак е бил президент на полския Законодателен съвет към министър-председателя (2006—2010). Той също е член на Европейската академия за наука, изкуство и литература (Париж). Проф. Б. Банажак е написал над 300 публикации, включително 20 на английски и 50 на немски, както и две много високо оценявани книги по полско конституционно право и международни енциклопедии по право („Kлумерс” 2005). Той е в редакционната колегия на няколко научни списания и е изнесъл над 60 лекции в цяла Европа, Латинска и Северна Америка.

see author`s profile
B
Barancová, Helena

Проф. д-р по право Хелена Баранкова (Helena Barancová), доктор на науките, е декан на Правния факултет в Университета на Търнава, ръководител на Катедрата по трудово и социалноосигурително право. Тя е написала 24 научни монографии и над 360 научни и експертни проучвания и статии. От тях около една трета са публикувани в чужбина. Тя е известна сред широката академична и професионална общност с многото си книги и експертни статии по международно и европейско трудово право. Наградена е с орден от министър-председателя на Словашката република през ноември 2008 г. за научните си познания по европейско и международно трудово право.

see author`s profile
B
Bartoň, Michal
Публичният срещу частния интерес – възможно ли е юридически да се определи границата?

Доктор по право к.н. Михаил Бартон (Michal Bartoň) е научен асистент в Катедрата по конституционно право към Правния факултет на университета „Палачки” в Оломоуц, където е заемал поста на заместник-декан по студентските въпроси през 2006—2007 г. Той е член на работния комитет на Правния съвет на чешкото правителство, председател е на Академичния сенат на Правния факултет в Университета „Палачки”, а също е председател на Законодателния комитет на Академичния сенат в Университета „Палачки”.

see author`s profile
B
Bělohlávek, Alexander J.
Арбитражният процес в светлината на правото на правна защита и правото на съдебен процес (правото на всяко лице случаят му да бъде разгледан от съд): Значение на автономността и обхвата на правото на справедлив процесНезависимост в арбитража между дружества и потребители. Адекватен ли е действително европейският модел на защита на потребителите?Обществен ред и обществен интерес в международното право и правото на ЕСПоверителност и провеждане при закрити врати на арбитражния процес при инвестиционни спорове; обществен интерес и обхват на правомощията на арбитражните съдилища

Унив. проф., д-р юр., маг., дипл. инж. oec/MB, д-р х.к. адвокат, практикуващ в Прага /Чешка република (Клон НЙ/САЩ), старши партньор в правната кантора на Белохлавек, Катедра по право, Икономически факултет, Острава, Чешка република, Катедра по международно и европейско право, Правен факултет, университета „Масарик” в Бърно, Чешка република  (гост), председател на Комисията по арбитраж МТК Национален комитет на Чешката република, арбитър в Прага, Виена, Киев и др. Член е на AСA, ДИС, Арбитражната асоциация на Австрия. Той е първи заместник-президент на Световната асоциация на юристите, Вашингтон /САЩ.

see author`s profile
B
Brodec, Jan

Ян Бродек, доктор по право,  магистър по право, доктор на хуманитарните науки, е преподавател в Правния факултет на Карловия университет. Той преподава международно частно право и международно търговско право. Той също е и адвокат. В практиката си най-вече се занимава със случаи от международното  частно право.

see author`s profile
Černý, Filip
Опитът на Phoenix: разсъждения за добросъвестността, нарушаването на правата и законността при арбитража в областта на инвестициите

Доктор по право Филип Черни (Filip Černý) (*1982) работи като сътрудник по право в  правната кантора на Белохлавек, Прага, Чешка република, готви докторантура по международно право в Правния факултет на Карловия университет в Прага, където му е присъдена титлата „his Juris Utrisque, доктор” (доктор по гражданско и църковно право) през 2010 г. Завършил е Правния факултет на университета „Масарик” (Бърно) през 2007 г., участвал е в програма за обмен в Правния факултет на  университета „Еразмус” в Ротердам през 2006 г. Област на интереси: арбитражно и публично международно  право, със специфична насоченост към инвестиционния арбитраж.

see author`s profile
C
Czepelak, Marcin
Договори за избор на съд при международния инвестиционен арбитраж

Д-р Марчин Чепелак (Marcin Czepelak) е лектор в Ягелонския университет в Краков и е експерт в Европейската комисия – член е на експертната група PRM III.

see author`s profile
D
Damjan, Matija
Арбитражните временни мерки и правото на изслушване

Maтия Дамян (Matija Damjan), д. н., е научен сътрудник в Института по сравнително право към  Правния факултет, Университет на Любляна. В изследователската си дейност се съсредоточава главно в областта на частното и търговското право. Той е бил член на експертната група, която е изготвила словенския Закон за арбитража, в сила от 2008 г.

see author`s profile
D
Dobiáš, Petr

Доктор по право Петр Добиаш (Petr Dobiáš) понастоящем заема длъжността „Старши преподавател” в Карловия университет в Прага. В изследователската си дейност той е фокусира главно върху инвестиционния арбитраж и европейското  международно частно право (договорно право, в частност, по Римската конвенция за правото, което е приложимо за договорните задължения и регламента от Рим I). Петр Добиаш е съавтор на публикацията „Международно търговско право”.

see author`s profile
D
Domański, Grzegorz
Прилагане на клаузата за най-облагодетелствана нация към разпоредбите относно компетентността в светлината на арбитражното решение по казуса Австрийските авиолинии срещу Словакия

Грегорж Домански (Grzegorz Domański) е професор във Варшавския университет и съдружник в правната кантора „Домански, Закрежевски, Палинка” във Варшава. Грегорж работи и като арбитър и представлява клиенти на арбитражни дела, включително спорове по инвестиционни споразумения. Той работи както за инвеститори, така и за ответната държава. 

see author`s profile
F
Farkhutdinov, Insur Zabirovich
ЧУЖДЕСТРАННИЯТ ИНВЕСТИТОР И ДЪРЖАВАТА-ДОМАКИН: НЕОБХОДИМОСТ ОТ БАЛАНСИРАНЕ НА ИНТЕРЕСИТЕ

Инсур Забирович Фаркхудинов (Insur Zabirovich Farkhutdinov), дoктор по право, водещ изследовател в Института за държавата и правото (Сектор за международни правни изследвания) на руската Академия на науките, главен редактор на списанието „Евро-азиатско право” (Москва). Област на специализация: публично международно право, международно инвестиционно право, държавен суверенитет. Автор е на монографии и статии за някои аспекти на законодателното регулиране на чуждите инвестиции.

see author`s profile
F
Fenyk, Jaroslav

Проф. доктор по право Ярослав Феник (Jaroslav Fenyk), доктор на науките, (*1961) е щатен професор по наказателно право, наказателни процедури, криминология и криминалистика в Правния факултет на университета „Масарик” в Бърно и хоноруван професор в Правния факултет на Карловия университет в Прага, частен университетски професор в Правния факултет на Мишколц университет в Унгария, като редовно изнася лекции в чуждестранни университети (Виена, Чикаго, Братислава и др.). Публикувал е около 20 научни книги, над 100 статии и научни изследвания. Той е адвокат и е работил като първи заместник-върховен публичен прокурор на Чешката република, член на Законодателния съвет на правителството на Чешката република, президент на чешката Асоциация за защита на финансовите интереси в EК. Той е член на Международната асоциация по наказателно право (МАНП) и заместващ член на Надзорния комитет на Европейската служба за борба с измамите (OЛАФ).

see author`s profile
F
Fyrbach, David
Правомощия на арбитражните съдилища в инвестиционни арбитражи за отправяне на запитвания до съдилища на ЕС

Давид Фирбах (David Fyrbach) е съдружник в „Роан легал” (ROWAN LEGAL) със значителен експертен опит в международни търговски арбитражни и инвестиционни спорове. Давид е член на екип, който представлява правителства и корпорации в инвестиционни спорове и в международни търговски арбитражни дела.

see author`s profile
G
Grygar, Jiří
see author`s profile
G
Guglya, Leonila
ЗЛОУПОТРЕБА СЪС СЛУЖЕБНО ПОЛОЖЕНИЕ ПРИ АРБИТРАЖНИЯ ПРОЦЕС: НОВОСТИ ОТ РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯМЕЖДУНАРОДЕН ПРЕГЛЕД НА РЕШЕНИЯТА, КОИТО СЕ ОТНАСЯТ ДО ПРИЗНАВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АРБИТРАЖНИ РЕШЕНИЯ НА ЧУЖДЕСТРАННИ АРБИТРАЖНИ СЪДИЛИЩА (С АКЦЕНТ ВЪРХУ СЪБИТИЯ, ДО КОИТО СЕ СТИГА ПРИ ОБСЪЖДАНЕ НА СПОРОВЕТЕ ОТ СТРАНА НА АРБИТРАЖНИТE СЪДИЛИЩА, СВЪРЗАНИ С МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ) - ЗАПЛАХА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СУВЕРЕНИТЕТ ИЛИ [ЗАСЕГА ВСЕ ОЩЕ] ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ?Отхвърляне на решение за отмяна при арбитражна процедура: непрекъснато развитие в световен мащаб, действителност и перспективи за Руската федерация (различни легла – еднакви сънища?)

Леонила Гигля (Leonila Guglya) е научен сътрудник в мултидисциплинарен международен инвестиционен арбитражен проект, провеждан от Катедрата по международно частно право на Правния колеж на Университета в Женева. Тя има титла д.ю.н. (доктор на юридическите науки) от Централния европейски университет (Будапеща, Унгария); степен MИН по „Уреждане на международни спорове” от Женевската магистърска програма за уреждане на международни спорове (Женева, Швейцария); магистърска степен по международно бизнес право от Централния европейски университет; а също и научни степени „Специалист по право” и „Бакалавър по право” от Университета на “Киев-Moхила Aкадемия” (Киев, Украйна).

see author`s profile
H
Halfar, Bohuslav

Бохуслав Халфар (Bohuslav Halfar) е ръководител на Катедрата по право на Факултета по икономика, VŠB – в Teхническия университет, Oстрава. Той се специализира в областта на икономическите престъпления. През последните години той също така интензивно се занимава с проблемите на международната престъпност, международната правна взаимопомощ по криминални проблеми и има компетенции (юрисдикция) по правоприлагащи агенции и съдилища във връзка с трансгранични (международни) престъпления. Той също така е адвокат по наказателни дела и до 1989 г. е бил девет години съдия (по криминални дела) в Окръжния съд на Острава като първоинстанционен съд. Той е и член на САЮ – Световната асоциация на юристите (Вашингтон, DC, САЩ) и др.

see author`s profile
H
Halonen, Laura
Относно наличието на насрещни искове при арбитраж във връзка с инвестиционни споразумения

Лаура Халонен (Laura Halonen) е адвокат във Върховния съд на Англия и Уелс и е сътрудник на „Лалив” (Lalive) в Женева. Тя се специализира в публично международно право и международен арбитраж, със специална насоченост към инвестиционения арбитраж.

see author`s profile
H
Hučková, Regina
Арбитражът – трайно неизползвана възможност за разрешаване на спорове?Независимост на арбитрите – вземане на решения въз основа на Ex Aequo et Bono

Доктор по право Reгина Палкова (Regina Palková) е научен сътрудник в Катедрата по търговско право и икономическо право към Правния факултет на Университета „Павол Йожеф Шафарик” в Кошице. Тя е завършила следдипломна квалификация през 2009 г., като успешно е зашитила дисертация на тема: „Арбитражни процедури по търговски въпроси – настоящо състояние и предложения за бъдещо законодателно развитие”. Нейната изследователска работа продължава по проблемите на арбитража, а също и решаване на извънсъдебни спорове в по-общ контекст. Тя управлява грант проекта "Извънсъдебно (алтернативно) решаване на спорове в Словакия".

see author`s profile
K
Karfík, Zdeněk
ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИНВЕСТИЦИИ

Зденек Kaрфлик (Zdeněk Karfík) е адвокат, арбитър в Арбитражния съд към Икономическата палата на Чешката република, Селскостопанската палата на Чешката република и е член на Апелативния комитет към министъра на финансите на Чешката република; той е дългогодишен външен сътрудник на Правния факултет в Карловия университет, Прага. В юридическата си практика той се специализира във финансово, гражданско и търговски право. Публикувал е много статии в тази област.

see author`s profile
K
Karfíková, Marie
ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИНВЕСТИЦИИ

Maри Kaрфикова (Marie Karfíková) е професор по финансово право в Правния факултет в Карловия университет, Прага. В академичната си работа тя се специализира в данъчно и застрахователно право. Тя редовно публикува статии в тази област в професионални списания. Тя е съавтор на много книги и монографии. Между 1999 и 2006 г. е била член на Законодателния съвет на Чешката република; тя е била и член на Апелативния комитет на чешката Нaционална банка от 2006 г. и е член на Президиума на Съвета за публичен надзорен одит от 2009 г. Тя също така е арбитър в Арбитражния съд към Икономическата палата на Чешката република и Селскостопанската палата на Чешката република.

see author`s profile
K
Khvalei, Vladimir
КОНСТИТУЦИОННА ОСНОВА НА АРБИТРАЖНИЯ ПРОЦЕС И ПОДЛЕЖАЩИ НА АРБИТРАЖ СПОРОВЕ В РУСИЯ И ДРУГИ СТРАНИ ОТ ОБЩНОСТТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ДЪРЖАВИ (ОНД)

Владимир Kвалей (Vladimir Khvalei), член на Института на арбитрите, е съдружник в московския офис на „Бейкър & MакКензи” и ръководител на информационната система на групата по практическо решаване на спорове към кантората. Г-н Kвалей е вице-президент на Международния арбитражен съд на МКК, оглавява Арбитражната комисия на МКК Русия и също така е включен в списъка с арбитри на арбитражните институции в Австрия, Русия, Беларус и Казахстан.

see author`s profile
K
Klíma, Karel

Професор доктор по право Kaрел Kлима (Karel Klíma), к.н., хабилитиран доктор, е университетски преподавател, който понастоящем ръководи Катедрата по конституционно право към Правния факултет на Университета на Западна Бохемия в Пилзен. Дългогодишен член на Съвета на Международната асоциация по конституционно право (МAКП), член е на Академията по сравнително право, член е на Световната асоциация на юристите и е неин президент от името на Чешката република

see author`s profile
K
Koláčková, Jana
Арбитраж при неравноправни отношения – на ръба на праведливостта. Конституционни ограничения в арбитража

Магистър, доктор, завършила университета „Масарик”, Правен факултет, Катедра по конституционно право и политически науки, консултант във Върховния административен съд; бивш заместник-министър по правата на човека и националните малцинства и директор на Секцията по правата на човека към кабинета на правителството.

see author`s profile
K
Kononov, Oleksiy
Международно инвестиционно право: Време ли е да се промени традиционната система на двустранни инвестиционни споразумения?

Доктор Oлексий Koнонов (Oleksiy Kononov) – образование: Икономически и правен факултет в Национален университет на Донецк, Украйна – специалист по право (2003); Катедра по правни изследвания в Централния европейски университет в Будапеща, Унгария – магистър по право (2007), доктор на юридическите науки (2010). Той е бивш практикуващ юрист в Украйна.

see author`s profile
K
Krejčí, Oskar

Проф. д-р Oскар Kрейчи (Oskar Krejčí), к. н. (*1948) е заместник-председател на Университския колеж по международни и публични отношения в Прага, научен работник в Института по политически науки на Словашката академия на науките в Братислава и преподава във Факултета по политически науки и международни връзки в Университета „Матей Бел” в Банска Бистрица. Публикувал е около двадесет научни книги и над хиляда различни студии и статии. Той е съветник на двама министър-председатели на чехословашкото федерално правителство.

see author`s profile
K
Kubas, Andrzej
The Scope of Mandatory Provisions of Procedural and Substantive Law Binding Upon a Court of Arbitration
see author`s profile
L
Lalive, Pierre
Относно наличието на насрещни искове при арбитраж във връзка с инвестиционни споразумения

Професор Пиер Лаливе (Pierre Lalive) е старши партньор и основател на „Лаливе”, с над 50-годишен опит по международно право и арбитраж. Той е работил като арбитър или съветник по неколкостотин международни арбитражни дела. Основната част на практиката му включва междудържавни спорове и спорове между държавата и инвеститорите. Професор Лаливе е заемал много научни постове в Швейцария и в чужбина и е автор на над 200 публикации.

see author`s profile
M
Marková, Hana
Бюджетни правни последици при нарушаване на условията на инвестиционните стимули

Доктор по право Хана Maркова (Hana Marková), к. н., доцент по финансово право и финансови науки в Правния факултет на Карловия университет в Прага. Тя е заместник-декан на факултета. Занимава се с преподавателска и изследователска работа. Сфера на специализация: бюджетно право, данъчно право и финансови резултати на местни управляващи органи. По тези проблеми е публикувала много статии в професионални списания.

see author`s profile
M
Mates, Pavel
Публичният срещу частния интерес – възможно ли е юридически да се определи границата?

Доктор по право Павел Матес (Pavel Mates), к. н., преподавател по административно право в Правния факултет на Университета на Западна Бохемия в Пилзен и в Университета по финанси и администрация в Прага, специализира се в право, свързано с административни наказания и административни системи, по които теми е публикувал няколко монографии и голям брой статии в научни публикации. Той също така се занимава и със защита на неприкосновеността в административното право, с особена насоченост към полицейските операции и работата на други публични институции. Той е активен член на правителствените служби, които се занимават със законотворчество.

see author`s profile
M
Meindl, Elisabeth
Хартата на основните права на ЕС и общественият ред в международното арбитражно право

Сътрудник в Катедрата по публично право/Катедра „Жан Моне” (изследовател и преподавател); с първи и втори държавен изпит по право; работен опит (обучение) в представителството на Бавария в ЕС в Брюксел; изготвила е докторска дисертация по международни отношения на провинциите от Германската федерация; области на изследвания: право на ЕС, публично и частно и международно право, арбитраж.

see author`s profile
O
Olík, Miloš
Правомощия на арбитражните съдилища в инвестиционни арбитражи за отправяне на запитвания до съдилища на ЕС

Mилош Oлик (Miloš Olík) е съдружник в „Роан Легал” (ROWAN LEGAL), със значителен опит в областта на инвестиционните спорове, международен търговски арбитраж и различни форми за алтернативно решаване на спорове. Той е ръководил екипи, представляващи правителствени интереси в инвестиционни спорове и на многонационални корпорации в международни търговски арбитражни дела, водени по различни видове правила (МКК, МСУИС, ВСК и КМТПОН). Той е арбитър в Арбитражния съд към Икономическата палата и към Селскостопанската палата на Чешката република по спорове за домейна .cz.

see author`s profile
P
Pauknerová, Monika

Проф. доктор по право Moника Паукнерова (Monika Pauknerová), к. н., д. н., е професор по международно частно право и международно търговско право в Правния факултет на Карловия университет в Прага, в Правния факултет на Университета на Западна Бохемия, Пилзен, и научен работник в Института за държавата и правото, v.v.vi., към Академията на науките на Чешката република. Тя е член на Европейската група за международно частно право и на Международната академия по сравнително право (МАКП); президент е на чешкия Национален комитет на МАКП и др.; арбитър е от 1985 г. и е автор на над 140 публикации.

see author`s profile
R
Rainer, Arnold
Хартата на основните права на ЕС и общественият ред в международното арбитражно право

Щатен професор в Университета на Регенсбург, Катедра по публично право, сравнително право, европейско право и икономическо административно право, Катедра „Жан Моне ад персонам” (Правни отношения на ЕС с Централна, Източна и Югоизточна Европа), предишна Катедра „Жан Моне” по европейско право; дългогодишен гостуващ професор в университетите на Париж I и Париж II; много пъти гостуващ професор в университетите на Страсбург, Рим („Лa Сапиенца”), Болоня; директор на изследванията по германско право в Московския държавен университет „Ломоносов”; директор на Европейския правен център в Бахчесехир, Университета на Истанбул; член-кореспондент на Болонската академия на науките; почетен член на руската и словенската Асоциации по конституционно право.

see author`s profile
R
Rozehnalová, Naděžda

Проф. д-р по право Надежда Рожехналова (Naděžda Rozehnalová), к. н. — професор по международно и европейско право в Правния факултет на Университета „Мазарик”.  Области на специализация: международно частно право, международно търговско право, арбитраж. Автор е на редица научни монографии и статии в професионални периодични издания в Чешката република и в чужбина. От 2007 г. е декан на Правния факултет в университета „Мазарик”. 

see author`s profile
S
Scherer, Matthias
Производства за анулиране на арбитражно решение, издадено от арбитражен съд, конституиран в рамките на ICSID, в резултат на сериозно нарушение на основно процесуално правило (член 52, пар.1, буква г) от Конвенцията ICSID)

Maтиас Шерер (Matthias Scherer), съдружник, „Лалив” (LALIVE - Женева). Авторът желае да благодари на г-н Гийом Ару и на г-н Джордж Уокър, стажанти по право в „Лалив” за съдействието им при изготвянето на материала.

see author`s profile
S
Schultz, Thomas
ТРИ ЦЕЛИ ПРИ РЕШАВАНЕТО НА СПОРОВЕ

Старши преподавател в Университета на Женева, частично командирован в Института по международни изследвания и развитие; rзпълнителен директор, Женева, магистър по уреждане на международни спорове (MУМС); отговорен редактор на списание „Уреждане на международни спорове”. По-ранната версия на това есе е била публикувана в „Теоретични размишления за ролята на системите за уреждане на спорове – със специално внимание към он лайн уреждането на спорове”, в „ADR IN BUSINESS” (A. Ingen-Housz, издание 2010 г.). Изследването се подпомага от Националната научна фондация на Швейцария.

see author`s profile
S
Simon, Pavel
Арбитраж при неравноправни отношения – на ръба на праведливостта. Конституционни ограничения в арбитража

Доктор по право, съдия в Районния съд на Чеб, понастоящем е и в чешкия Върховен съд. Автор е на коментар по Европейски международни правни процедури в Drápal, Bureš a kol: Občanský soudní řád. Komentář

see author`s profile
S
Slašťan, Miroslav
Зачитане на човешките права и конституционните стойности при преразглеждане на арбитражни решения от съдилищата на Словашката република

е университетски преподавател, понастоящем ръководи Катедрата по международно и европейско право  в Правния факултет на Паневропейския университет в Братислава, област на специализация: европейско право и конституционно право. В последните си изследвания се съсредоточава върху съдебната защита на законодателството на Европейския съюз пред Съда на ЕС и националните съдилища на държавите-членки на EС.

see author`s profile
S
Suchoža, Josef
Арбитражът – трайно неизползвана възможност за разрешаване на спорове?Независимост на арбитрите – вземане на решения въз основа на Ex Aequo et Bono

Проф. доктор по право Йозеф Сукожа (Jozef Suchoža), доктор на науките, е признат автор в областта на търговското право. Той е автор на няколко научни монографии и много специализирани статии и проучвания, както и съавтор на първия подробен словашки учебник по търговски право. Член е на Научния съвет към Института по държавата и правото на чешката Академия на науките в Прага, международен арбитър, регистриран в Списъка на арбитрите в Арбитражния съд към словашката Търговско-промишлена палата, както и на Арбитражния съдa към Икономическата палата и Селскостопанската палата на Чешката република. Понастоящем работи като ръководител на проект, финансиран от словашката Агенция за изследвания и развитие (САИР), която се фокусира върху извънсъдебното уреждане на спорове в Словакия (LPP-0076-09 – извънсъдебно/алтернативно уреждане на спорове в  Словакия).

see author`s profile
Świątkowski, Marek
Прилагане на клаузата за най-облагодетелствана нация към разпоредбите относно компетентността в светлината на арбитражното решение по казуса Австрийските авиолинии срещу Словакия

Maрек Швятковски (Marek Świątkowski) е съдружник в правната кантора „Домански, Закржевски, Палинка” във Варшава. Основните области на работа на Maрек са сливания и придобивания и спорове по инвестиционни споразумения. Той е работил както от страната на инвеститори, така и от страната на ответната държава при спорове по инвестиционни споразумения.

see author`s profile
T
Tomášek, Michal

Проф. доктор по право, доктор по хуманитарни науки, Mихал Toмашек (Michal Tomášek), кандидат на техническите науки, е професор по европейско право, Ръководител е на Катедрата по европейско право. Завършил е Карловия университет в Прага, Сорбоната в Париж, Пекинския университет в Китай и Университета на Вирджиния. Автор е или съавтор на няколко книги по европейско и китайско право, включително „Към конституционалност и демокрация в Централна и Източна Европа” (1992), Barriéres insoupconnées de l´Europe sans frontiéres (Брюксел, 1995), Unternehmensgruppen in mittel- und osteuropäischen Ländern (Тюбинген, 2003), Grundfragen des europäischen Strafrecht (Вюрцбург, 2005) и La realización del mercado único europeo: experiencias hispanochecas (Сантяго де Компостела, 2006).

see author`s profile
V
Valdhans, Jiří

Доктор по право Юри Валдханс (Jiří Valdhans) е доктор по хуманитарни науки, научен сътрудник в Катедрата по международно и европейско право към Правния факултет на университета „Мазарик”.  Области на специализация: международно частно право, международно търговско право, арбитраж. В последните си изследвания се съсредоточава върху недоговорните задължения с чуждестранно участие. Той има публикации в Чешката република и в чужбина.

see author`s profile
v
von Staden, Andreas
Към по-голяма доктринална яснота при арбитражите инвеститор – държава: Отмяна на арбитражни решения в случаите на CMS, Enron и Sempra

Aндреас фон Щаден (Andreas von Staden) е доцент по международни организации в университета „Санкт Гален”, Швейцария. Основните му изследователски интереси обхващат законодателството по правата на човека, по международните инвестиции, по институционалното структуриране и демократичната легитимност на  механизмите за управление извън държавата. Преди да постъпи във факултета на „Санкт Гален”, той е работил като научен сътрудник в научното звено във Франкфурт „Съставяне на нормативни разпореждания.” Той има докторат от Принстънския университет и магистратура от университетите в Принстън, Йейл и Хамбург.

see author`s profile
Z
Zajíčková, Miroslava
Бюджетни правни последици при нарушаване на условията на инвестиционните стимули

Магистър Mирослава Зайчикова (Miroslava Zajíčková) е кандидат доктор по хуманитарни науки в Катедрата по финансово право и финансови науки към Правния факултет на Карловия университет в Прага. Област на специализация: данъчно право, бюджетно право, особено в контекста на  законодателството на Европейския съюз, както и студии по данъчните системи на държавите-членки на Европейския съюз и сравнения между тях. От 2009 г. тя е основен изследовател на гранта GAUK No. 9815/2009  с монография, озаглавена “Данъчната основа в избрани държави от Европейския съюз”.

see author`s profile
Z
Zawicki, Kamil
The Scope of Mandatory Provisions of Procedural and Substantive Law Binding Upon a Court of Arbitration
see author`s profile
Żukowski, Łukasz
Правната рамка и характерът на арбитражното съдопроизводство в Полша

Доктор Лукаш Жуковски (Łukasz Żukowski) в роден във Вроцлав през 1975 г. Той е завършил магистратура в Правния факултет, администрация и икономика на Университета във Вроцлав през 1999 г. Понастоящем работи като доцент в Катедрата по конституционно право във Вроцлавския университет. Доктор Жуковски е автор на статии за полското конституционно право и правата на човека. Неговата основна област на интереси е конституционното регулиране на публичните финанси. Дисертацията му е посветена на въпросите, свързани с положението на полската Централна банка съгласно конституционното право в контекста на приемането на Полша в еврозоната.

see author`s profile