Слово видавців 

Мета проекту «Чеський альманах» — створити відкритий форум для презентації та обміну різними правовими думками від авторів із Центральної та Східної Європи способом, який буде легко доступний читачам з усього світу. Prof. Alexander J. Bělohlávek

Проект «Чеського альманаху», який на цей час складається із «Чеського альманаху міжнародного права» (Czech Yearbook of International Law) та «Чеського (та Східноєвропейського) альманаху арбітражного процесу» (Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration), виникнув із задумом створити відкриту платформу для презентації розвитку як правової теорії, так і правової практики у Центральній та Східній Європі, та наблизити їх читачам в усьому світі. Ця платформа мала б бути відкритим форумом  для зацікавлених вчених, авторів та перспективних студентів, а також для юристів-практиків, а саме для обміну різними підходами до проблем, аналізованих авторами з різних юрисдикцій, та тим самим вона б надала цікавий погляд на питання, які у окремих країнах вирішуються по-різному. В основi відкритостi цієї платформи лежить не тiльки широкий спектр мов, які вона охоплює, а також у підході до читачів та авторів, яких ми запрошуємо до співпраці при створенні найширшого відкритого форуму у відповідних галузях інтересів.

Сподіваємося, що Ви з радістю оціните наше прагнення реалізувати цей амбіціозний проект; тому щиро запрошуємо Вас прийняти участь у його реалізації!

«Чеський альманах міжнародного права» (The Czech Yearbook of International Law, CYIL) відображає правову науку і практику, які сприймаються в широкому та академічному плані, в країнах Центральної та Східної Європи. Аналітичні точки зору, які відстоюються у CYIL, важливі для дійсних питань міжнародного публічного та приватного права, а також стосуються аспектів єаропейського та конституційного права. Якість CYIL повністю демонструється рядом  фахівців із провідних установ Чеської Республіки, Словацької Республіки та Польщі, і інших країн регіону, які приймають участь у Консультаційній раді та Редакційній раді.

«Чеський альманах міжнародного права» — це збірка статей, написаних фахівцями, які пропонують унікальний погляд на специфічні правові питання, регульовані у рамках європейської правової культури. CYIL містить статті від вчених, адвокатів, працівників судів та юристів-практиків у галузі міжнародного права, також і рецензії окремих публікацій; далі надає інформації та перелік академічних робіт на полі міжнародного права. CYIL підтримує розвиток міжнародного права та нових аналітичних підходів, які збільшать порозуміння цієї галузі права та її мети у сучасному глобальному столітті. Головні питання, що представляють інтерес CYIL 2010 – це актуальні питання стосовно міжнародних договорів у контексті права Європейського Союзу, міжнародних договірних відносин, захисту прав людини у міжнародному контексті, аспектів кримінального права та міжнародного арбітражного процесу.

Чеська Республіка — це видатне джерело інформацій для тих вчених, які спеціалізуються на порiвнювальному та міжнародному правi, також для фахівців, які спеціалізуються на відповідній галузi конституційного та європейського права, особливо у країнах Центральної та Східної Європи.

Другий проект у рамках Проекту „Чеських альманахів“, у першу чергу, спрямований на проблематику арбітражного процесу з національної та міжнародної точки зору.

Використання арбітражного процесу, як методу вирішення спорів, надалі набуває важливості. У Центральній та Східній Європі арбітражний процес сприймається як прогресивне явище завдяки своїм практичним аспектам та тому, що сповнює потреби фахівців у певних напрямках практики. Центральна та Східна Європа, первинна, однак не виключна область інтересів цього проекту, бере початок у римськоправових традиціях континентальної Європи, де арбітражний процес опирається на принцип автономії волі сторін та неформальний підхід. Цей класичний підхід  дещо відрізняється від принципів, на яких заснована система арбітражного процесу у країнах, правові системи яких виходять з права звичайного. Не зважаючи на схожість між окремими країнами в регіоні, арбітражний процес у Центральній та Східній Європі є високо  партикуляризованою та фрагментованою системою.

Один недолік арбітражного процесу у Центральній та Східній Європі — це відсутність компаративних стандартів або еталонiв, якi б полегшили ідентифікацію спільних рис та відмінностей у окремих країнах, що допомогло б вирішити проблеми, які стосуються усього регіону. Проект CYArb намагається займатися цією проблематикою та служить форумом не тільки для порівняння арбітражної практики та доктрини у країнах регіону, але і по відношенню до практики у міжнародному масштабі. Також доторкається академічних та практичних аспектів, які існують у цих країнах, та цей підхід порівнює із більш широкою європейською та міжнародною практикою. Цей проект надасть простір також широкому обміну  висновками правових досліджень та інших інформацій з галузі.

Головна тема першого номеру CYArb — це пружність між системою арбітражного процесу та публічним правом, особливо, невід'ємними правами, які гарантовані конституцією. Спрямований на переріз основних принципів обох систем – з однієї сторони концепція автономії волі учасників арбітражного процесу, з другої сторони, обмеження автономії волі по відношенню до невід'ємних прав цих учасників. Ці поверхні тертя можливо спостерігати в певних процесуальних питаннях, які з’являються, особливо враховуючи право на справедливий процес, яке відбито у міжнародних договорах про захист прав людини, та також у конституціях окремих держав та у інших законах. CYArb звертає особливу увагу на дуалізм концепції арбітражного процесу по відношенню до прав людини та інших конституційних величин, які гарантують захист прав людини.  У цей період глобалізації (та потім у європейському контексті  поєднання у рамках Європейського Союзу) з’являється широкий спектр питань, на які ще  не отримали відповідь, що веде до цілком нових точок зору та викликів, якщо мова йде про питання, на які начебто вже відповіли у минулому.

Тема вступного номеру CYArb — це високо міждисциплінарне дослідження досяжності прав людини у контексті арбітражного процесу як засобу для рішення спорів. Тут існує широкий простір для різноманітного компаративного підходу національних трибуналів з точки зору різних правових традицій. Однак, ця тема також є значущою через свої чисто практичні аспекти, наприклад, вручення судових документів у арбітражному процесі.

Концепцію та учасників проекту CYArb ми взяли з проекту «Чеського альманаху міжнародного права» (CYIL), другий  випуск (видання) якого зараз вже підготовляється та вийде у видавництві «Juris Publishing Inc.» у Нью-Йорку. Ця дещо ідеологічна схожість відбивається, особливо, у формі альманаху, як періодичного видання. Альманах буде видаватися тільки англійською мовою, при цьому резюме виходить чеською/словацькою, французькою, німецькою, польською та російською мовами.