Authors
Tisková zpráva ze dne 7. června 2010

EKONOMICKÁ FAKULTA

VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

http://www.ekf.vsb.cz  [poslední návštěva 16. června 2010]

Tisková zpráva ze dne 7. června 2010

Profesor Alexander J. Bělohlávek spoluautorem významného projektu CYIL


 
OSTRAVA - Moderní česká právní věda se může pochlubit ojedinělým projektem, který svým záměrem i dosahem daleko překračuje hranice České republiky. Newyorské nakladatelství Juris Publishing vydalo v dubnu 2010 první ročník České ročenky mezinárodního práva (CYIL), kterou edičně připravili profesor Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Alexander J. Bělohlávek ve spolupráci s děkankou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně profesorkou Naděždou Rozehnalovou.

CYIL je širokou prezentací akademické právní vědy a praxe z regionu střední a východní Evropy v obsáhlé nadregionální úrovni. Jednotlivé příspěvky se vztahují k aktuálním otázkám mezinárodního práva veřejného a soukromého a v této souvislosti k aspektům evropského a ústavního práva. Na projektu se podíleli odborníci z významných institucí v České republice, Slovenské republice, Polsku, Rakousku, Švýcarsku a Spojeném království, kteří jsou zastoupeni v poradní i redakční radě. Věcně je CYIL zaměřen jak na oblast hmotněprávní, tak i na oblast procesní a postihuje veškeré aspekty právních vztahů s mezinárodním prvkem. Cílem je prezentovat vždy témata, která jsou nanejvýše aktuální z globálního celosvětového hlediska při současném setkávání právních kultur podmíněných rozdílným historickým a společenským vývojem.

Vydání této ročenky je mimořádnou událostí také z historického hlediska. Česká republika totiž od roku 1990 kvalitní periodikum tohoto druhu postrádá. Přitom CYIL je důkazem, že v naší zemi působí řada vynikajících odborníků na mezinárodní právo.

Podle informací Alexandra J. Bělohlávka je již první vydání CYIL v nákladu čtyř tisíc kusů rozebráno. Editoři nyní počítají minimálně s dvěma dotisky pro běžný prodej a také pro sponzorské účely. „Česká ročenka mezinárodního práva bude v letošním roce platinovým, tedy největším sponzorem tří největších právnických kongresů na světě,“ uvedl profesor Bělohlávek. „Červencového kongresu Mezinárodní akademie pro srovnávací práva ve Washingtonu, dále srpnové Akademie pro mezinárodní právo v nizozemském Den Haagu a říjnového kongresu IBA v kanadském Vancouveru, který je oproti prvním dvěma kongresům více zaměřen na právní praxi a očekává se účast zhruba šesti tisíc právníků z celého světa,“ dodal profesor Bělohlávek.  Několik tisíc ročenek CYIL bylo v tuzemsku i zahraničí předáno knihovnám, významným vědeckým pracovištím či přímo vybraným pracovníkům.

Hlavní prezentace ročenky je však na internetu. „Registrovali jsme přes 280 domén druhého  řádu, z nich jsme nakonec vybrali okolo 40, které jsou dnes již přesměrovány na naši webovou adresu www.czechyearbook.org,“ dodal profesor Bělohlávek, spoluautor projektu ročenky, která je financována výhradně ze soukromých projektových zdrojů určených pro vědecko-výzkumné účely.
(MTA)

011. Záštitu nad prvním ročníkem České ročenky mezinárodního práva převzal premiér vlády České republiky Jan Fischer. 
 

02 2. Hned po Praze profesor Alexander J. Bělohlávek představil ročenku CYIL v Ostravě.

03 3. Stalo se tak 9. června v hotelu Imperial za účasti pedagogů, soudců, advokátů a dalších hostů.

04 4. Slavnostní prezentace ročenky CYIL v Ostravě zaznamenala také média. Na snímku A. J. Bělohlávek poskytuje rozhovor Mojmíru Žáčkovi, redaktorovi České televize Ostrava.

© 2007-2009 LIT, EkF VŠB-TU Ostrava