Vydavatel

Published by

Czech Yearbook of International Law
Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration
Jana Zajíce 32
170 00 Praha 7
Czech Republic
contact us (contact form)

Printed by

Juris Publishing
71 New Street
Huntington, NY
11743
USA
contact us (contact form)

Editoři

Alexander J. Bělohlávek - Professor at the VŠB - TU in Ostrava Czech Republic
Naděžda Rozehnalová - Professor at the Masaryk University in Brno Czech RepublicVědecká rada

Ján Azud - Bratislava, Slovenská republika
Anton Baier - Vídeň, Rakousko
Helena Barancová - Trnava, Slovenská republika
Silvy Chernev - Sofie, Bulharsko
Sir Anthony Colman - Londýn, Velká Británie
Jaroslav Fenyk - Brno, Česká republika
Bohuslav Klein - Praha, Česká repulbika
Karel Klíma - Plzeň, Česká republika
Ján Klučka - Košice, Slovenská republika
Zdeněk Kučera - Plzeň, Česká republika
Pierre Lalive - Ženeva, Švýcarsko
Peter Mankowski - Hamburg, Německo
Andrzej Mączyński - Krakov, Polsko
Nikolay Natov - Sofie, Bulharsko
Piotr Nowaczyk - Varšava, Polsko
Maksymilian Pazdan - Katovice, Polsko
August Reinisch - Vídeň, Rakousko
Ivan Szász - Budapešť, Maďarsko
Stanislav Soltysiński - Varšava, Polsko
Jozef Suchoža - Košice, Slovenská republika
Michal Tomášek - Praha, Česká republika
Vladimír Týč - Brno, Česká republika

Redakční rada

Alena Bányaiová - Praha, Česká republika
Viorel Mihai Ciobanu - Bukurešť, Rumunsko
Marcin Czepelak - Krakov, Polsko
Filip Černý - Praha, Česká republika
Ludvík David - Brno, Česká republika
Ian I. Funk - Minsk, Bělorusko
Marek Furtek - Varšava, Polsko
Wolfgang Hahnkamper - Vídeň, Rakousko
Vít Horáček - Praha, Česká republika
Lászlo Kecskes - Budapešť, Maďarsko
Vladimir Khvalei - Moskva, Rusko
Jan Kněžínek - Praha, Česká republika
Oskar Krejčí - Praha, Česká republika
Olexander Merezhko - Kiev, Ukrajina
Petr Mlsna - Praha, Česká republika
Robert Neruda - Brno, Česká republika
Monika Pauknerová - Praha, Česká republika
Asko Pohla - Talin, Estonsko
František Poredoš - Bratislava, Slovenská republika
Květoslav Růžička - Plzeň/Praha, Česká republika
Tomáš Řezníček - Praha, Česká republika
Matthias Scherer - Ženeva, Švýcarsko
Vít Alexander Schorm - Praha, Česká republika
Thomas Schultz - Ženeva, Švýcarsko
Miroslav Slašťan - Bratislava, Slovenská republika
Václav Stehlík - Olomouc, Česká republika
Jiří Valdhans - Brno, Česká republika

Výkonný editoři

Filip Černý - Prague, Czech Republic
Tereza Lahodová - Prague, Czech Republic

Autoři