Authors

Impresum

Akademické instituce spolupracující na projektech českých ročenek (CYIL/CYArb®)

Česká republika

Masarykova universita v Brně, Právnická fakulta, Katedra mezinárodního a evropského práva

Západočeská univerzita v Plzni, Právnická fakulta, Katedra ústavního práva & Katedra mezinárodního práva

VŠB – TU Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra práva

Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Katedra evropského práva, Katedra obchodního práva & Centrum právní komparatistiky

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Ústav státu a práva Akademie věd ČR, v.v.i.

Rakousko

Univerzita ve Vídni, Ústav evropského, mezinárodního a  srovnávacího práva, sekce pro mezinárodní právo a mezinárodní vztahy [Universität Wien]

Polsko

Jagellonská univerzita v Krakově, Právnická fakulta, Katedra mezinárodního práva soukromého [Uniwesytet Jagielloński v Krakowie]

Slovensko

Právnická fakulta UPJŠ, Košice, Slovensko, Katedra obchodního a hospodářského práva

Slovenská akademie věd, Ústav státu a práva, Bratislava

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických věd a mezinárodních vztahů, odbor mezinárodních vztahů a diplomacie

Trnavská Univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení


Neakademické instituce spolupracující na projektech českých ročenek (CYIL/CYArb®)

Česká republika

Úřad vlády ČR, Legislativní odbor, Praha

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

ICC Národní výbor Česká republika, Arbitrážní komise, Praha

Rakousko

Mezinárodní rozhodčí soud při Hospodářské komoře Rakousko, Vídeň [Wiener Internationaler Schiedsgericht (VIAC), Vienna]

Maďarsko

Rozhodčí soud při maďarské obchodní komoře a průmyslu, Budapešť [A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Választottbíróság, Budapest]

Polsko

Rozhodčí soud při polské obchodní komoře ve Varšavě [Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie]

Rumunsko

Court of International Commercial Arbitration attached to the Chamber of Commerce and Industry of Romania[Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, Bucharest]