За (потенциалните) автори


Проявявате ли интерес? Желаете ли да станете автор?

Заинтригуваха ли ви статиите в нашите публикации? Желаете ли да напишете отговор към някои от тези статии, публикувани в изданията на CYIL или CYArb® за 2012 г. или да направите принос към бъдещите издания? Търсим автори както за Чешкия годишник на международното право (CYIL), така и за Чешкия (и Източноевропейския) годишник по арбитражно производство.

Редакционните колегии на проекта за чешките годишници вече са одобрили основните теми за изданията за 2013 / 2014 / 2015 г.:

CYIL за 2013 г.:     Regulatory Measures and Foreign Trade (Регулаторни мерки и външна търговия)
CYArb за 2013 г.:  Borders of Procedural and Substantive Law in Arbitral Proceedings (Civil versus Common Law Perspectives) (Граници на процедурното и материалното право в арбитражните производства (Гражданско право срещу общо право))

CYIL за 2014 г.:     The Role of Governmental and Non-Governmental Organizations in the 21st Century
CYArb за 2014 г.: Independency and Impartiality of Arbitrators  

CYIL за 2015 г.:     International Transportation
CYArb за 2015 г.: Interaction of Arbitration (Arbitrators) and Courts

Всички представени статии подлежат на одобрението на колегията за съответния годишник. Ако проявявате интерес, съветваме ви първо да се свържете с редакцинния екип и да отправите въпрос относно предложената тема.

Необходими материали за подготовката на статията

Насоки за статиите и образец на формуляр, който можете да изтеглите тук