Za (potencialne) avtorje


Vas zanima? Bi želeli postati avtor?

So se vam zdeli članki v naši publikaciji zanimivi? Ali bi želeli odgovoriti na katere izmed trenutnih člankov objavljenih v 2012 CYIL ali izdajah CYArb®, ali bi želeli prispevati k prihodnjim izdajam? Iščemo avtorje tako za Češki zbornik mednarodnega prava (CYIL) kot za Češki (in centralno evropski) zbornik o arbitraži.

Uredniški odbori projekta čeških zbornikov so že odobrili glavne teme za izdaji leta 2013 / 2014 /2015:

CYIL 2013: Zakonodajni ukrepi in zunanja trgovina
CYArb 2013: Borders of Procedural and Substantive Law in Arbitral Proceedings (Civil versus Common Law Perspectives) (Meje procesnega in materialnega prava v arbitražnih postopkih (Perspektive civilnega proti običajnemu pravu))

CYIL 2014:     The Role of Governmental and Non-Governmental Organizations in the 21st Century
CYArb 2014: Independency and Impartiality of Arbitrators  

CYIL 2015:     International Transportation
CYArb 2015: Interaction of Arbitration (Arbitrators) and Courts

Vse oddane članke odobri odbor zadevnega letopisa. V primeru vašega interesa predlagamo, da z vašo poizvedbo o predlagani temi najprej stopite v stik z uredniško ekipo.

Materiali potrebi za pripravo prispevka

Smernice člankov in vzorčni obrazec navajanja lahko prenesete tukaj