Dành cho các Tác giả (Tiềm năng)


Bạn có quan tâm không? Bạn có muốn trở thành một Tác giả không?

Bạn có thấy các bài báo trong ấn phẩm của chúng tôi thú vị không? Bạn có muốn đáp lại một số bài báo hiện được xuất bản trong Niên giám Luật Quốc tế của Séc 2012 CYIL hay các tập CYArb®, hoặc đóng góp vào các tập trong tương lai không? Chúng tôi đang tìm tác giả cho cả cuốn Niên giám Luật Quốc tế của Séc (Czech Yearbook of International Law® hay CYIL) và cho cuốn Niên giám Trọng tài Séc (& Trung Âu) (Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration®).

Ban Biên tập Dự án Niên giám Séc đã thông qua các chủ đề chính cho các tập năm 2013 / 2014 / 2015.

CYIL 2013:    Regulatory Measures and Foreign Trade (Các Biện pháp Điều chỉnh và Ngoại thương)
CYArb 2013:  Borders of Procedural and Substantive Law in Arbitral Proceedings (Civil versus Common Law Perspectives) (Ranh giới của Luật Tố tụng và Luật Nội dung trong Tố tụng Trọng tài (so sánh Quan điểm của Dân Luật và Thông Luật ))

CYIL 2014:     The Role of Governmental and Non-Governmental Organizations in the 21st Century
CYArb 2014: Independency and Impartiality of Arbitrators  

CYIL 2015:     International Transportation
CYArb 2015: Interaction of Arbitration (Arbitrators) and Courts

Tất cả các bài được nộp đều cần được các Ban của Niên giám cụ thể phê duyệt. Nếu bạn có quan tâm, đề nghị bạn liên hệ trước với nhóm biên tập để trao đổi về chủ đề được đề xuất.

Tài liệu cần để chuẩn bị cho bài đóng góp

Hướng dẫn Viết Bài & Mẫu Trích dẫn có thể được tải xuống tại đây